Coupures op ‘t Gelders Eiland

bezienswaardigheden

Een coupure, bij dijken ook dijkgat, is in de waterbouwkunde een onderbreking in een waterkering. Als op de plek waar een weg een waterkering kruist een verlaging van de waterkering wordt aangebracht, spreekt men van een coupure. In geval van een calamiteit moet deze plek op de kerende hoogte worden gebracht.

De coupure op de Europakade is aangelegd in 1992 en heeft cultuurhistorische waarde. Onder andere in de jaren 1995, 2011 en 2018 is deze coupure vanwege hoogwater gesloten geweest. Er bevinden zich op ‘t Gelderse Eiland meerdere coupures:

– Europakade, Tolkamer
– Bijlandseweg, Tuindorp
– Boterdijk/Batavenweg, Lobith/Tolkamer
– Transeedijk/Komstraat, Lobith

 

Coupures op ‘t Gelders Eiland
Europakade
Tolkamer