Informatie over de stichting

Naam van de stichting:
Stichting Toeristisch Informatie Centrum Rijnwaarden

Adres van de stichting:
Rijnstraat 18 6916 BD Tolkamer

Telefoon van de stichting:
0316 769 024

RSIN nummer van de stichting:
851237551

KvK nummer van de stichting:
54271045

Doelstelling van de stichting:
Het bevorderen van het toerisme op ‘t Gelders Eiland d.m.v. de exploitatie van een toeristisch informatiecentrum in Tolkamer. Tevens exploitatie van de gemeentelijke camperplaatsen.

Bestuur van de stichting:
Voorzitter – E. Booltink
Secretaris – J. van Holten
Penningmeester – Peter Putman
Algemeen bestuurslid, namens A-team – Nicoline Ader
Algemeen bestuurslid, Vice voorzitter – Hans Winters

Eventmanager:
Wim Verbiesen

Coördinator Toeristisch Informatiecentrum:
Hans Smit

Beloningsbeleid van de stichting:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden

Statuten:
Download oprichtingsakte