Gemaal Kandia + Vispassage

bezienswaardigheden

De Pannerdense Waard gaat richting Groessen over in de Kandiadijk, waar zich aan het eind het Gemaal Kandia bevindt. Dit poldergemaal, gebouwd in 1968, maakt deel uit van de dijk die bescherming biedt tegen hoog water in het Pannerdensch Kanaal.

Kandia is één van de grootste gemalen in het gebied van Rijn en IJssel. Het houdt het water op peil in het Nederlands-Duitse stroomgebied van de Oude Rijn, met een oppervlakte van 10.000 hectare. Het gemaal is van groot belang voor natuur, landbouw en wonen.

Vispassage

Tegenover het gemaal is een vispassage aangelegd, om migrerende vissoorten langs het gemaal te helpen en hun trek van de Waal via het stroompje De Keel naar de Oude Rijn mogelijk te maken. Vispassages spelen een belangrijke rol in het bevorderen van de biodiversiteit. Het is voor veel vissoorten belangrijk om zich te kunnen verplaatsen tussen verschillende soorten wateren. Dat doen ze om te paaien, op te groeien, te foerageren of te overwinteren. Bij trekvissen geldt ook nog eens dat hun levenscyclus deels in zoet en deels in zout water plaatsvindt. In de loop der jaren hebben we veel barrières voor vissen opgeworpen in onze wateren, om de hoogwaterveiligheid te vergroten en de rivier beter bevaarbaar te maken. Stuwen en gemalen zijn goed voor de scheepvaart en tegen overstromingen, maar slecht voor migrerende vissen.

Watertrap

Het hoogteverschil tussen de Rijnstrangen en het Pannerdensch Kanaal is zo’n 2 meter. Door de nieuwe vispassage wordt deze hoogte overbrugbaar voor vissen. Het systeem werkt als een soort speciale watertrap: de passage heeft een lange slingergoot met 27 kamers. Elke kamer overbrugt een hoogteverschil van 7 centimeter. Het water gaat van bovenuit de goot in en stroomt dan langzaam via alle kamers naar beneden, zodat de vissen makkelijk kunnen stijgen of dalen.

 

BRON: https://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl
BRON: https://www.onswater.nl

Gemaal Kandia + Vispassage
Kandiadijk
Groessen