Kunstrustplaats Tengnagelwaard

bezienswaardigheden

Dit kunstwerk is een verwijzing naar de vele steenfabrieken die in deze regio hebben gestaan.

 De 2 treden dienen als sokkel voor het beeld, ze isoleren het werk in het landschap maar bieden tevens mogelijkheid om er even op te gaan zitten. Vandaar de kunstrustplaats.


Het beeld is geïnspireerd op de geschiedenis van het gebied, en dan met name de baksteenindustrie die het landschap ook voor een deel gevormd heeft.
 De 6 zuilen verwijzen naar de fabrieksschoorstenen
. Het kussen tussen de zuilen en de tunnel er bovenop is een verwijzing naar de rookwolken die deze schoorstenen ongetwijfeld over het gebied uitgestoten hebben.
 De tunnel is een abstractie en een verwijzing naar de tunnelovens waarin de stenen gebakken werden. 
Het bronzen dubbelportret tot slot, eigenlijk een karikaturale weergave van een menselijk portret is een Januskop. De 2 koppen lopen binnen in de tunnel door en zijn één geheel. Een Januskop kijkt vooruit en achteruit, gericht op de toekomst en het verleden.

Kunstenaar: Adriaan Seelen
Materiaal: 3152 bakstenen ‘Milsbeek Montreux’

Kunstrustplaats Tengnagelwaard
Geuzenwaard
Lobith