Disclaimer

De stichting Toeristisch Informatiecentrum ‘t Gelders Eiland doet er alles aan om de inhoud van gelderseiland.nl steeds van de actuele informatie te voorzien en de bestaande informatie actueel te houden. Kom je desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs. We nodigen je uit om onjuistheden, onvolledigheden of onduidelijkheden door te geven. Stuur dan een bericht via het contactformulier of reageer via e-mail op info@gelderseiland.nl. We behouden ons het recht voor om de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder opgaaf  van redenen.

De teksten en beelden op gelderseiland.nl zijn van de stichting Toeristisch Informatiecentrum ‘t Gelders Eiland of aangesloten partners. Met die partijen zijn afspraken gemaakt over het gebruik. Soms is dit niet mogelijk omdat één of meer rechthebbenden op de intellectuele eigendomsrechten of de erfgenamen van de rechten niet bekend zijn of niet kunnen worden achterhaald. Mocht je van mening zijn dat de tekst of digitale objecten die door ons gepubliceerd zijn op een van de communicatiekanalen jouw rechten schaadt, dan kun je contact opnemen met info@gelderseiland.nl. Vermeld in de e-mail de titel van het betreffende item en de URL of het communicatiekanaal. En en om welk materiaal het gaat. Wij zullen vervolgens de bezwaren onderzoeken en met een reactie komen.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden en waarover de stichting Toeristisch Informatiecentrum geen zeggenschap heeft. We kunnen daarom geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites geven. De aanwezigheid van de hyperlinks naar websites van derden betekent overigens ook niet dat de stichting Toeristisch Informatiecentrum ‘t Gelders Eiland de inhoud daarvan onderschrijft.