Stadsmuseum Bergh

stadsmuseum Bergh

Wilt u de middeleeuwen echt beleven? Weten hoe vroeger vijand en gespuis uit de stad werden geweerd. Hoe nieuwtjes werden verspreid toen er nog geen kranten bestonden en waarom je maar beter bier kon drinken dan water? En wie er stinkend rijk werd van het vele in het Berghse Bos gedolven ijzererts?

de Romeinse Baadster

De Romeinse Baadster

Een bijzonder kunstwerk op het strand aan de Bijland van wel 10 meter hoog. En hoeveel je van het kunstwerk kunt zien, hangt af van de waterstand.

Redoute Revensweert

Revensweert

Als je in door de Ossenwaard wandelt of fietst, kan je hem niet missen: redoute Revensweert. Een strakke heuvel met indrukwekkend weids uitzicht. Hier kun je stilstaan bij de tijd dat het Gelders Eiland onderdeel was van het hoofdtoneel van de nationale geschiedenis: de Tachtigjarige Oorlog.

Monument Flying Officer Mervyn Wheatley

monument flyer officer

Inwoners van Herwen en de omliggende dorpen Lobith en Tolkamer kijken op 22 maart 1940 nieuwsgierig omhoog. Vanaf de dijken zijn hoog in de lucht de strepen van twee Duitse vliegtuigen te zien die een Engelse Spitfire achtervolgen.

Wijngoed Montferland

wijngoed montferland

Op een steenworp afstand van Kasteel Huis Bergh liggen de wijngaarden van Wijngoed Montferland. Wijnboer Leon Masselink leidt groepen graag rond en laat u kennis maken met het proces van wijnmaken en vertelt u graag over het succes van de Nederlandse wijnbouw.

Meetstation waterkwaliteit

Meetstation waterkwaliteit tuindorp

Het waterkwaliteitsmeetstation (voorheen het RIZA) is een drijvend meetstation op de Rijn.
 In de waterkwaliteitsmeetstations in Tolkamer en in Bimmen aan Duitse zijde wordt 24 uur per etmaal de kwaliteit van het water gemeten, dat via de Rijn ons land binnenstroomt.

Overnachtingshaven Tuindorp

overnachtingshaven tuindorp

Een overnachtingshaven is formeel een haven, die door RijksWaterStaat (RWS) op een aantal plaatsen is ingericht langs de grote rivieren, speciaal bedoeld voor de binnenvaart.

Coupures op ‘t Gelders Eiland

Coupure gesloten Tolkamer

Een coupure, bij dijken ook dijkgat, is in de waterbouwkunde een onderbreking in een waterkering. Als op de plek waar een weg een waterkering kruist een verlaging van de waterkering wordt aangebracht, spreekt men van een coupure. In geval van een calamiteit moet deze plek op de kerende hoogte worden gebracht.

Bertus de Schaapsherder

Bertus de schaapsherder

Dit in brons gegoten beeld van de scheper van Poelwijk is in 1995 door dorpsvereniging Oud-Zevenaar langs de Kerkweg geplaatst. De officiële naam van de legendarische schapenhoeder was Lambertus Wilmsen.

Dikste Wilgen van Nederland

Dikste Wilgen van Nederland

Bij de aanleg van een tracé voor ruiters en menners moest, op deze plek hoog opgeschoten beplanting worden verwijderd. Daarbij zijn door de hoveniers Maurice en Gijs van Schip, geheel bij toeval, deze geweldige reuzen ontdekt die tot dan toe een verborgen leven hadden geleid.

Fort Pannerden

Fort Pannerden Doornenburg

Na een mooie wandeling door de natuur vanaf de Parkeerplaats, een rit met de TukTuk of een fietstochtje, kom je aan bij Fort Pannerden! Na een tijd van avonturiers en krakers is het fort gerestaureerd en ingericht als een publieksattractie.

RK Kerk Heilige Martinus Pannerden

RK Heilige Martinuskerk Pannerden

Het is vrijwel zeker dat Pannerden al vóór het jaar 1000 een kerkje bezat. Het eerste kerkje moet een houten gebouwtje zijn geweest, dit was het materiaal dat dicht bij huis te vinden was. Na het jaar 1000 is men overgegaan tot het gebruik van tufsteen waarvan de toren is gebouwd.

Oorlogsmonument Northeimer

Oorlogsmonument Northeimer

Dit oorlogsmonument is 5 jaar geplaatst op initiatief van onze oud-burgemeester Mark Slinkman (nu burgemeester van Berg en Dal) ter nagedachtenis van de familie Northeimer.

Korenmolen de Hoop

korenmolen de hoop

Molen De Hoop is een stellingmolen. Dit is een hoge windmolen met halverwege een omloop, de stelling. Zo’n omloop wordt ook wel zwichtstelling, galerij, gaanderij of balie genoemd. Vanaf deze stelling, die rondom de molen loopt, wordt de molen bediend.

Sluis Oude Waal

Sluis Oude Waal

Op het eerste gezicht lijkt het een beeld uit de industriële archeologie; een metershoge stalen sluisdeur, die een ondiep watertje afsluit. Maar deze deur is hier niet voor niets neergezet.

St. Martinuskerk Oud-Zevenaar

St. Martinuskerk Oud zevenaar

Deze kerk is vernoemd naar monnik Martinus, welke op ongeveer tachtigjarige leeftijd in 397 na Christus overleed. Martinus is later heilig verklaard en onder andere door zijn enorme onbaatzuchtigheid uitgegroeid tot een van de meest populaire heiligen in de katholieke kerk.

Schipperspoortje

Schipperspoortje

De Schipperspoort is het enige dat nog rest van de burcht Tolhuys, die hier tot in de zeventiende eeuw stond.

Regelwerk Pannerden

regelwerk pannerden

Rijkswaterstaat heeft in 2014 nabij Pannerden een nieuw regelwerk gebouwd, vlakbij het splitsingspunt van de Waal en het Pannerdens Kanaal. Bij hoogwater verdeelt het regelwerk het water vanuit de Rijn in een vaste verdeling over de beide riviertakken. Een vaste verhouding is belangrijk, te veel water in een van de riviertakken kan tot overstromingen leiden. […]

Plaquette Burgemeester Bruns

plaquette burgermeester Bruns

Herwen en Aerdt waren vroeger alleen met een pontje te bereiken. Ter hoogte van Huis Aerdt ligt tegenwoordig een mooie brug. Maar die is er niet vanzelf gekomen! Hij draagt dan ook de naam van burgemeester Bruns, de man die zich enorm heeft ingespannen om het Gelders Eiland beter bereikbaar te maken.