Knapzakwandeling: een mooie start van de lente

terugblik

En het was lente. Tegen de sombere weersverwachting in beleefden we een echte lentewandeling. We konden onze gasten op een gezellig ingericht voorterrein bij Camping de Rijnstrangen in het zonnetje begroeten en ontvangen met heerlijke koffie en thee en uitstekend appelgebak.

Daarna vertrokken we rond 11.00 uur met twee groepen van telkens ongeveer 30 man via de Beuningsestraat en de Veldweg (langs het huis van onze burgemeester) naar de eerste pleisterplaats met een bezoekje aan het Dijkmagazijn Aerdt.

Dijkmagazijn

Daar vertelde Maria Snip van de Heemkundekring ons alles over de geschiedenis en functie van het gebouw en de materialenopslag voor de dijkbewaking. Zij vertelde voorts dat de Heemkundekring het gebouw nu huurt van het Waterschap dat het dijkmagazijn indertijd grondig gerenoveerd heeft naar de oorspronkelijke stijl. Daardoor heeft het dijkmagazijn naast bijzondere architectonische waarde ook een belangrijke cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de eeuwige strijd tegen het water in de geschiedenis van Het Gelders Eiland. Maria Snip gaf de bezoekers ook nog een interessant inkijkje in de activiteiten die de Heemkundekring allemaal ontwikkelt en nodigde belangstellenden uit gerust nog weer eens even langs te komen op de avonden dat de Heemkundekring actief is.

Na dit bezoek trokken de groepen, de dijk overstekend, de natuur in. Daar werden ze meteen al begroet door een ooievaarsechtpaar dat hier ieder jaar weer nestelt en waar onze gidsen Nicoline, Bert en André aanvullend uitleg gaven over het leven van de ooievaar. Vervolgens gingen de twee groepen het prachtige Rijnstrangenpad op waarbij onderweg verteld werd over het ontstaan van dat klompenpad en de bijzondere flora en fauna die op dit pad is te ontdekken. Het 14 km lange pad is dan ook echt de moeite waard om een keer volledig te lopen.

Kleine Gelderse Waard

Onze gidsen vertelden verder over de Kleine Gelderse Waard en wat daarin allemaal aan natuurontwikkeling plaatsvindt en te beleven is maar dat vooralsnog alleen enkele jaren per jaar en alleen onder begeleiding van een IVN-gids toegankelijk is. Een aangewezen stiltegebied. Een prachtig stukje natuur waarbij de natuur teruggebracht wordt naar de situatie rond 1700. Veel open water, laagveenmoeras, moerasbos en rietkragen. Runderen voor noodzakelijke begrazing. Ruimte en vegetatie voor de zwarte stern, de roerdomp, de grote karekiet, de buidelmees, lepelaars en sinds enkel jaren ook de visarend. Er zijn eendenkorven geplaatst, ondergrondse broedplaatsen voor de bergeend en broeihopen voor de ringslang. In de Kleine Gelderse Waard zit nu ook een dassenburcht en zien we nu ook otters en natuurlijk vossen. Verteld werd ook over het aan de horizon zichtbare Kerkje Oud Zevenaar, over de mol en zijn leven onder de grond en de rol die daar de mol vervult. Ondertussen werd het zonnetje steeds warmer en al snel gingen steeds meer jassen uit en genoot iedereen van het heerlijke lenteweer.

Knapzak

Ruim over de helft van de route kreeg iedereen zijn knapzak aangereikt en het was vervolgens een uitermate feestelijk gezicht om de wandelaars met hun kleurige knapzakken over het dijkje midden in het prachtige landschap van de Aardenburg rond te zien stappen. Een kilometer verderop werden de knapzakken op een mooi ingerichte picknickplaats vlakbij het trekpontje over de Oude Rijn verorberd en kon iedereen al dan niet met een warme kop of rood hoofd effe lekker uitrusten al was het alleen al maar om de vele opstapjes die men onderweg moest verwerken.

De Haemmaeker

Voor het laatste stukje toog men verder naar Boerderij de Haemmaeker waar Theo Spaan de bijzondere geschiedenis en vroegere functie van dit prachtige pand belichtte. Maar meer nog verhaalde hij boeiend over zijn in 2007 overleden partner Jan Houtman die hier het overgrote deel van zijn schitterende merklappen maakte. Over het leven van Jan Houtman, de betekenis van de door hem gemaakte merklappen en de vele gebeurtenissen en thema’s uit het leven van Jan die hij in zijn merklappen heeft verwerkt alsook de nationale en internationale erkenning die hij kreeg voor zijn ongeëvenaarde creativiteit en kwaliteit.

Daarna door het mooie dorp Aerdt langs het eeuwenoude prachtige kerkje terug naar Camping de Rijnstrangen waar deze lentewandeling in het zonnetje werd afgesloten met nog een kop koffie en effe lekker nababbelen over deze door de deelnemers als een zeer leuk en zeer geslaagd ervaren tocht.

AdK