Jaarlijkse traditionele Snertwandeling

terugblik

Einde herfst. Dan is het weer weer voor snert. En ook weer weer voor een snertwandeling. En al was het weer snert, de snertwandeling 2023 was weer een groot succes.

Niets dan lof

Een gesmeerd lopende organisatie door het Activiteitenteam van het TIC met daarbij een perfect horeca verzorgd door Ernst Kruitwagen en zijn team van Buitengoed de Panoven. De ontvangst van rond de 120 personen in de feestelijke grote zaal met koffie, thee en koek liep als een tierelier. En de snert met brood, spek en toebehoren oogstte niets dan lof. Alle deelnemers aan de tocht waren hier meer dan tevreden over en de snert kreeg dan ook alleen maar lovende woorden.

Enige bewaarde zigzag-oven

Na een welkom van onze coördinator Wim Verbiesen met uitleg over de groepsindeling, gidsentoedeling en de starttijden van de vier groepen hield Erna Kruitwagen een uitermate gloedvol en boeiend betoog over de inzet van met name haar man en zijzelf om de Panoven als een uniek stukje industrieel erfgoed in stand te houden en te redden van verval en sloop. De Panoven Zevenaar onderscheidt zich doordat het een zigzag-oven is en deze is daarmee ook nog eens de enige nog bewaard gebleven zigzag-oven in Europa. Samen met haar helaas overleden man hebben zij aan dit prachtige industrieel erfgoed een geweldige groepsaccommodatie gekoppeld die aan individuelen alsook groepen onderdak kan bieden maar die ook zeer geschikt is voor bruiloften, partijen en congressen en dergelijke. De Panoven zelf is nu een museum dat met een rondleiding is te bezichtigen terwijl de vroegere bijgebouwen nu ingericht zijn als verblijfs- en groepsaccommodaties. De snertwandeling zelf startte met een interessante doch korte uitleg van vaste rondleider Jan Visser over de geschiedenis van de Panoven met daarna een korte wandeling door de zigzag-oven zelf.

Langs en rondom de Breuly

Vervolgens trokken de groepen op pad onder leiding van de gidsen langs de volgelopen vroegere kleiputten, door het natuurparkje bij de Breuly en langs de door een dijkdoorbraak ontstane waterplas de Breuly die nu in gebruik is als buiten-zwembad. Daar maakte men ook een stop bij de Sterrenwacht Corona Borealis waar medewerkers van deze Stichting Borealis ons kort meenamen in de geheimen en de mystiek van het heelal. Een interessant inkijkje en uitnodiging naar meer voor wie dat wil. Hier werden we ook even heel stevig geconfronteerd met de wisselvalligheid van het weer. Zon en regen wisselden elkaar af en de groepen maakten daar dan ook dankbaar gebruik van de mogelijkheid om onder het afdak van Borealis even te schuilen voor een heel forse regenbui.

Sint Martinuskerk

Na Borealis trok men langs de bijenkorven van Imkervereniging de Liemers door de weilanden naar Oud Zevenaar en genoten de groepen bij het Kerkje Oud Zevenaar van warme chocomel en speculaas. Ondertussen verhaalden de gidsen over de omvangrijke geschiedenis van de Martinuskerk Oud Zevenaar die zelfs teruggaat tot 720-730 na Christus. Achter de kerk kregen de deelnemers uitvoerige informatie over de Rosandepolder en de geschiedenis van dit gebied in met name de periode van de 80-jarige oorlog. Maar ook over de strategische belangrijke positie van dit gebied door de eeuwen heen en vele legerplaatsen die in dit gebied geweest zijn waarvan de relicten (overblijfselen) in het landschap nog zichtbaar zijn en waarlangs op niet al te lange termijn een wandelroute aangelegd zal worden. Het kerkje Oud Zevenaar is ook een hoofdstartpunt voor een van de mooiste klompenpaden van Nederland het Rijnstrangenpad.

Ooyse bollen

De snertwandeling ging verder langs de Rosandepolder richting Ooy Zevenaar en leidde de deelnemers naar het Bakhuuske de Heilige Huisjes. Het bakhuuske is door een groep vrijwilligers van de Stichting Werkgroep Leefklimaat Zevenaar en van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar van de ondergang gered, gerestaureerd en nu een keer per maand ook daadwerkelijk vanaf 2013 weer in gebruik als bakhuisje. Daar werden de wandelaars ook nog eens getrakteerd op in het Bakhuuske gebakken brood.

Heerlijke snert

De wandeling ging tot slot langs de eeuwenoude boerderij de Buddenhoeve (1735) om te eindigen in de warme binnenruimten van Buitengoed de Panoven waar men zich tegoed deed aan de eerder beschreven heerlijke snert van onze voortreffelijke gastheer Buitengoed de Panoven.

En daarmee was onze door iedereen hooggewaardeerde 25e Snertwandeling 2023 weer een groot succes.

AdK.