Kijkers nodigen uit om een kijkje te komen nemen!

nieuws

8 juli 2023
Op 7 juli j.l. werden de 4 informatieve ‘Kijkers’ langs het Pannerdensch Kanaal onthuld. Deze Kijkers zijn door Rijkswaterstaat, Gemeente Zevenaar en Gemeente Lingewaard geplaatst langs het Pannerdensch Kanaal.

De robuuste met staal beklede Kijkers met een hoogte van zo’n anderhalve meter, nodigen jong en oud uit om er een kijkje door te nemen. Naast een prachtig uitzicht kan je ook dia’s bekijken die iets vertellen over heden en verleden.

Pannerdense Kop

Net voorbij Millingen aan de Rijn bij de Pannerdense Kop, splitst ‘de Rijn’ zich in de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Dit kanaal werd in 1707 aangelegd als onderdeel van de verdedigingslinie én om de watertoevoer naar de IJssel en de Nederrijn veilig te stellen. Ongeveer tweederde van de waterafvoer gaat via de Waal en ongeveer eenderde via het Pannerdensch Kanaal, dit is vandaag de dag nog steeds zo. Strategisch gelegen op de splitsing van de Waal en het Pannerdensch Kanaal ligt Fort Pannerden, het meest oostelijk gelegen fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het indrukwekkende fort ligt verborgen onder een dak van aarde en telt maar liefst vijf verdiepingen. Het werd aangelegd om deze belangrijke strategische plek te beschermen zodat het water van de Rijn onbelemmerd naar de Linie kon stromen. Daarom wordt het fort ook wel de kraan van de Nieuwe Hollandse Waterlinie genoemd. Het fort is gerestaureerd en tegenwoordig ingericht als een veelzijdige publieksattractie. Om de beleving van dit markante punt te vergroten is in 2020 een prijsvraag uitgeschreven en zijn vele ideeën aangebracht, waaronder deze Kijkers.

Kijkers aan beide oevers

De 2 Kijkers aan de ‘Zevenaarse kant’ vind je bij de Veerdam en iets verder de uiterwaarden in tegenover Fort Pannerden. Ze vertellen over de rol van het water in de geschiedenis van de regio ten tijde van de Romeinen en de Tachtigjarige Oorlog en leggen uit welke maatregelen er worden getroffen om het water nu en in de toekomst te beheersen.

De 2 Kijkers aan de Lingewaardse kant staan in de buurt van Fort Pannerden. Ze vertellen op een leuke en toegankelijke manier over de geschiedenis van Fort Pannerden en de uitgestrekte natuur in de Klompenwaard.

De Kijkers nodigen uit om een pauze in te lassen tijdens je fiets- of struintocht door een ‘kijkje te nemen’ en zo iets meer te weten te komen over deze bijzondere plek.