Romeinen in Herwen

nieuws

1 november 2018
Tweeduizend jaar geleden liep de grens van het reusachtige Romeinse rijk dwars door de Lage Landen. De Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, vormde de Limes, zoals het Latijnse woord voor grens luidt. Momenteel worden er o.a. door de gemeente Zevenaar inspanningen geleverd om deze Limes op de Unesco-Werelderfgoedlijst te krijgen.

Tweeduizend jaar geleden liep de grens van het reusachtige Romeinse rijk dwars door de Lage Landen. De Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, vormde de Limes, zoals het Latijnse woord voor grens luidt. Momenteel worden er o.a. door de gemeente Zevenaar inspanningen geleverd om deze Limes op de Unesco-Werelderfgoedlijst te krijgen.

Toen in 1938 recreatieplas de Bijland werd uitgegraven om zand en grind te winnen zijn daar heel veel resten uit de Romeinse tijd gevonden. Eén van die vondsten was een grote grafsteen waarop de naam van een soldaat staat vermeld, Marcus Mallius. De grafsteen vermeldt nog een andere naam: ‘Carvium’, de naam van een Romeins fort of Castellum. Dat fort heeft ongeveer gestaan op de plek van het eilandje midden in de plas. In zo’n Castellum woonden soldaten en die hadden geld, hun soldij. Rondom zo’n Castellum ontstonden kleine nederzettingen van kooplieden die deze soldaten voorzagen van drank, eten en andere zaken die ze nodig hadden. Rechts van het eilandje heeft het oude Herwen gelegen.

Om vast te stellen dat hier een Romeinse legerplaats heeft gelegen is er in november 2018 archeologisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens de graafwerkzaamheden zijn interessante vondsten gedaan, waaronder een zichtbaar handgegraven greppel, die in verband gebracht zouden kunnen worden met het castellum in de Bijland en dus Romeinse activiteiten bevestigen. Nader onderzoek zal volgen en als dit bewezen kan worden dan zou deze vindplaats als hotspot op de Limes meegenomen kunnen worden en heeft ’t eiland er een belangrijke toeristische trekker bij!

Meer weten over de Romeinse tijd vindt u op www.gelderseilandverhaalt.nl of spannendegeschiedenis.nl. Ook voeren verschillende fiets- en wandelroutes waaronder ’t Gelders Eiand verhaalt’ (verkrijgbaar in het TIC) u langs de bijzondere plekken, zoals de redoutes en de grafsteen van Marcus Mallius. Echte aanraders!