Nieuwe leden: voltallig bestuur

nieuws

13 juni 2023
Met veel plezier kunnen we melden dat het bestuur van stichting Toeristisch Informatiecentrum inmiddels helemaal compleet is en alle leden er met veel enthousiasme en volle energie tegenaan gaan!

Namen en functies v.l.n.r.:

Joop van Holten – Secretaris
Eef Booltink – Voorzitter
Peter Putman – Penningmeester
Ans van den Boom – Financiële Administratie (geen bestuurslid, vrijwilliger)
Nicoline Ader – Algemeen bestuurslid (en vertegenwoordiger namens het bestuur in het Activiteiten-Team)
Hans Winters – Algemeen bestuurslid, Vice-Voorzitter (en belast met Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen WBTR)