Zandwinplas Wezendonk

bezienswaardigheden

Langs de Lobberdenseweg vindt men de Plas van Wezendonk, een grote zandwinplas met relatief steile oevers die zijn begroeid met ruigte en wilgenbos.

De plas is het centrum van een bijzondere zone, ook wel een ‘Tussengebied’ genoemd. Hier heeft klei- en zandwinning plaatsgevonden tussen 1960 en 2000. Het is een relatief open agrarisch gebied dat nagenoeg geheel 2 meter diep is ontkleid. Na de kleiwinning zijn de percelen geëgaliseerd en weer als landbouwgrond in gebruik genomen. Momenteel zijn agrarische gronden in gebruik als snijmaïsakker of grasland.

Zandwinplas Wezendonk
Lobberdenseweg
Pannerden