Groene Rivier

bezienswaardigheden

De Groene Rivier ligt aan de rechteroever van het Pannerdensch Kanaal. Deze oude loop van het kanaal (dat in 1960 iets naar het westen is verlegd) is tegenwoordig een belangrijke schakel in de waterverdeling over de Rijntakken.

Nederland blijft kwetsbaar voor overstromingen. Rivieren moeten steeds vaker water verwerken door toenemende periodes van meer regen- en smeltwater als gevolg van klimaatveranderingen. In 2000 werd door Rijkswaterstaat gestart met het project ‘ruimte voor de rivier’ als het nieuwe uitgangspunt voor de hoogwaterbeschermingsaanpak.

Nevengeul

En dat blijkt goed uit te pakken! Regelmatig stroomt het water beheerst (mede door de regelwerk) de nevengeul in over een lengte van bijna 3 km. Delen hiervan zullen bij lage rivierwaterstanden droogvallen, waardoor een aantrekkelijk foerageergebied voor vele vogels ontstaat. Vanaf 15m+ NAP bij Lobith stroomt het water vanuit de Lobberdense Waard over de Pannerdense Overlaat en stroomt het door de Groene Rivier.

Ecologische waarde

Het open cultuurgrasland heeft een hoge ecologische waarde. Landschappelijk gezien is het gebied waardevol vanwege de vergezichten over het open land. In het gebied liggen van west naar oost een oeverzone met enkele kribvakken, een leikade (is deels de oude dijk) en een groot stuk grasland met een tweetal poelen (deels restant oude kanaalloop) en twee bosjes. De diepte van de strang is zodanig dat er ook in droge periodes nog water in de diepste stukken blijft staan. Twee hoogwatervrije vluchtplaatsen zorgen ervoor dat de runderen en paarden die in dit gebied vrij rondstruinen droge poten houden.

 

BRON: https://www.rijkswaterstaat.nl
BRON: https://pannerden.info

Groene Rivier
Pannerden