Sluis Oude Waal

bezienswaardigheden

Op het eerste gezicht lijkt het een beeld uit de industriële archeologie; een metershoge stalen sluisdeur, die een ondiep watertje afsluit. Maar deze deur is hier niet voor niets neergezet.

Hij sluit de oude meander (= naar de tegengestelde richting terugkerende bocht in een rivier) van de Waal af, de riviertak die tot 1771 de hoofdgeul van de rivier was. Hierdoor ontstond de Bijland.

Het imposante gevaarte, eigendom van een steenfabriek, heeft nog steeds een functie in de waterbeheersing van enige polders rondom de Bijland. De steenfabriek bedient de stuw, min of meer op aanzegging van Waterschap Rijn en IJssel.

Sluis Oude Waal
Kijfwaard
Pannerden