Pannerdensche Waardpad

wandelen & fietsen

Pannerden ligt in het Rijnstrangengebied. Een gebied met grienden, water- en moerasvegetaties, wilgenbosjes en natte graslanden dat deel uitmaakt van het natuurreservaat De Gelderse Poort.

Het is heerlijk wandelen door dit afwisselende buitengebied van uiterwaarden: over oude dijken en schouwpaden waar grote landbouwpercelen en ruige natuurterreinen elkaar ontmoeten. Dat is wat het uitdagende klompenpad door de Pannerdensche Waard je allemaal te bieden heeft! Deze route trakteert je op prachtige vergezichten en rijke flora en fauna. De scharlakenrode bloemen van de Aardaker zorgen voor een mooi kleurrijk geheel en verspreiden een heerlijk zoete geur in juli en september. Grazende kuddes zoals Konikspaarden en Galloways zorgen er voor dat het gebied open blijft.

Vogelparadijs

De combinatie van land en water heeft een grote aantrekkingskracht op de vele soorten vogels die je er kunt spotten. Naast eenden en ganzen zijn hier ook de veldleeuwerik, graspieper, lepelaar en ooievaar graag geziene gasten. Het voedselaanbod van deze vogels wordt bepaald door het seizoen. De grauwe gans is een standvogel en blijft zowel winter als zomer. Het menu bestaat o.a. uit gras en plantenwortels, in de winter aangevuld met oogstresten die zijn achtergebleven op de boerenakkers. De ganzen vormen paartjes voor het leven en broeden graag in de nabijheid van soortgenoten zodat ze elkaar kunnen waarschuwen bij gevaar. Een andere trouwe bezoeker van deze uiterwaarden is de veldleeuwerik, die hier voornamelijk in de zomer te vinden is. De mannetjes maken spectaculaire zangvluchten. Eerst klimmen ze tot een hoogte van soms meer dan honderd meter, waarna ze luid zingend omlaag vliegen om in de buurt bij het vrouwtje te landen.

Klompenpad

Het startpunt van deze 12 km lange klompenroute vind je over de brug rechts: Parkeerplaats Groene Rivier Pannerden (naast Veerdam 3). Je volgt de oranje markering (in de vorm van een klomp) Deze route is in 2 richtingen gemarkeerd, zodat je zowel links- als rechtsom kunt lopen. Een folder met de route en uitgebreide toelichting van markante punten onderweg is verkrijgbaar bij het Toeristisch Informatiecentrum in Tolkamer en via de webshop.

 

Bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland (www.klompenpaden.nl)

Pannerdensche Waardpad

Pannerden befindet sich in der Region Rijnstrangen. Ein Gebiet mit Weiden, Wasser- und Sumpfvegetation, Weidenwäldern und feuchtem Grasland, das zum Naturschutzgebiet De Gelderse Poort gehört.

Es ist wunderbar, durch diese abwechslungsreiche Auenlandschaft zu wandern: über alte Deiche und Kontrollpfade, wo große landwirtschaftliche Flächen auf raue Naturgebiete treffen. Das bietet Ihnen der anspruchsvolle Holzschuhpfad durch den Pannerdensche Waard! Diese Route verwöhnt Sie mit wunderschönen Aussichten und einer reichen Flora und Fauna. Die scharlachroten Blüten der Aardaker sorgen für ein farbenprächtiges Bild und verbreiten im Juli und September einen herrlich süßen Duft. Weidende Herden wie Konik-Pferde und Galloways halten das Gebiet offen.

Vogelparadijs

Die Kombination aus Land und Wasser übt eine große Anziehungskraft auf die vielen Vogelarten aus, die man hier beobachten kann. Neben Enten und Gänsen sind auch Feldlerche, Wiesenpieper, Löffler und Storch willkommene Gäste hier. Das Nahrungsangebot dieser Vögel richtet sich nach der Jahreszeit. Die Graugans ist ein Standvogel und bleibt sowohl im Winter als auch im Sommer. Auf ihrem Speiseplan stehen Gras und Pflanzenwurzeln, die im Winter durch Ernterückstände auf dem Ackerland ergänzt werden. Die Gänse bilden lebenslang Paare und brüten gerne in der Nähe von Artgenossen, damit sie sich bei Gefahr gegenseitig warnen können. Ein weiterer treuer Besucher dieser Auen ist die Feldlerche, die hier vor allem im Sommer anzutreffen ist. Die Männchen machen spektakuläre Singflüge. Zunächst steigen sie bis zu einer Höhe von manchmal mehr als hundert Metern auf, um dann mit lautem Gesang in der Nähe des Weibchens zu landen.

Holzschuhpfad

Der Startpunkt dieses 12 km langen Holzschuhpfads befindet sich über der Brücke auf der rechten Seite: Parkplatz Grüner Fluss Pannerden (neben dem Veerdam 3). Sie folgen den orangefarbenen Markierungen (in Form eines Holzschuhs). Diese Route ist in 2 Richtungen markiert, so dass Sie entweder links oder rechts gehen können. Eine Broschüre mit der Route und detaillierten Erklärungen zu den Sehenswürdigkeiten entlang des Weges ist in der Touristeninformationszentrum in Tolkamer und über den Webshop erhältlich.

 

QUELLE: Stichting Landschapsbeheer Gelderland (www.klompenpaden.nl)