Pannerdensche Waardpad

wandelen & fietsen

Pannerden ligt in het Rijnstrangengebied, een gebied met grienden, water- en moerasvegetaties, wilgenbosjes en natte graslanden dat deel uitmaakt van het natuurreservaat De Gelderse Poort.

Het is heerlijk wandelen door dit afwisselende buitengebied van uiterwaarden: over oude dijken en schouwpaden waar grote landbouwpercelen en ruige natuurterreinen elkaar ontmoeten. Dat is wat het uitdagende klompenpad door de Pannerdensche Waard je allemaal te bieden heeft! Deze route trakteert je op prachtige vergezichten en rijke flora en fauna. De scharlakenrode bloemen van de Aardaker zorgen voor een mooi kleurrijk geheel en verspreiden een heerlijk zoete geur in juli en september. Grazende kuddes zoals Konikspaarden en Galloways zorgen er voor dat het gebied open blijft.

Vogelparadijs

De combinatie van land en water heeft een grote aantrekkingskracht op de vele soorten vogels die je er kunt spotten. Naast eenden en ganzen zijn hier ook de veldleeuwerik, graspieper, lepelaar en ooievaar graag geziene gasten. Het voedselaanbod van deze vogels wordt bepaald door het seizoen. De grauwe gans is een standvogel en blijft zowel winter als zomer. Het menu bestaat o.a. uit gras en plantenwortels, in de winter aangevuld met oogstresten die zijn achtergebleven op de boerenakkers. De ganzen vormen paartjes voor het leven en broeden graag in de nabijheid van soortgenoten zodat ze elkaar kunnen waarschuwen bij gevaar. Een andere trouwe bezoeker van deze uiterwaarden is de veldleeuwerik, die hier voornamelijk in de zomer te vinden is. De mannetjes maken spectaculaire zangvluchten. Eerst klimmen ze tot een hoogte van soms meer dan honderd meter, waarna ze luid zingend omlaag vliegen om in de buurt bij het vrouwtje te landen.

Klompenpad

Het startpunt van deze 12 km lange klompenroute vind je over de brug rechts: Parkeerplaats Groene Rivier Pannerden (naast Veerdam 3). Je volgt de oranje markering (in de vorm van een klomp) Deze route is in 2 richtingen gemarkeerd, zodat je zowel links- als rechtsom kunt lopen. Een folder met de route en uitgebreide toelichting van markante punten onderweg is verkrijgbaar bij het Toeristisch Informatiecentrum in Tolkamer en via de webshop.

 

Bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland (www.klompenpaden.nl)