RK Kerk Lobith

bezienswaardigheden

Op de Markt in Lobith staat nog een kerk: de kerk van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, behorend tot de RK parochie van het Gelders Eiland. Wist u dat deze kerk gebouwd is op de plaats van het verdwenen Tolhuys? En dat er in 1817 een predikant is dood geschoten, omdat men in hem een collaborateur zag?

Reeds in de 13e eeuw was er sprake van een kapel bij het Tolhuys van de hertogen van Gelre, toen nog op Oud Lobede (Spijk) gelegen. In 1555 wist men over die kapel het volgende te verhalen: “Dan is die wairheit dat onder den bergh tho Elten, eyn groit stuck weges van den itzigen genoimpden Tolhuys, eyn capel steeht ende etlicke huyseren gelegen sinn, genoimpt siinde Lobith.” In 1965 werden in een boomgaard bij ‘’Hof zum Walde’ op het Boven-Spijk de resten van deze kapel terug gevonden.
In 1307 werd de tol wegens de veranderende loop van de Rijn verplaatst naar een stuk grond ‘De Hove‘ genoemd, waar het nieuwe ‘Tolhuys upten Tragel’ werd gebouwd. Ook bij dit tolhuis kwam weer een slotkapel.

Bij Friedrich II begint de geschiedenis van de kerk van Lobith toen hij op 1 oktober 1771 aan de Rooms katholieken te Lobith het recht verleende een eigen kerkgebouw te stichten op de plaats van het voormalige tolhuis en een priester aan te nemen. Voor die tijd was men genoodzaakt voor het vervullen van de kerkelijke plichten naar Huis Aerdt of Elten te gaan. Men stak zelfs per roeiboot de Rijn over om naar de kerk te Bimmen of Keeken te gaan.

Op 14 februari 1785 kreeg timmerman Jan Budding uit Arnhem van het kerkbestuur de aanbesteding van ‘all het hout tot de kerk op ’t Lobith’. Deze eerste kerk is kennelijk gedeeltelijk uit steen en gedeeltelijk uit hout opggetrokken. Op 21 mei 1798 kwam de bisschop van Roermond, Baptist Robert van der Velde, per boot vanuit Emmerich in Tolkamer aan, waar hij aan de kade door vele inwoners werd verwelkomd. In processie trok men toen over de dijk naar Lobith. En nog steeds, jaarlijks, op de zondag voor Pinksteren, vertrekt vanuit deze kerk onder grote publieke belangstelling, om precies 12.00 uur de traditionele sacramentsprocessie door het dorp.

Tijdens de feestelijke intocht van de bisschop had zich ook een ernstig incident voorgedaan. De Lobithse schutterij was ook meegetrokken naar Tolkamer en misschien hebben ze daar te lang moeten wachten, want toen de bisschop arriveerde hebben ze zich ernstig misdragen met waarschijnlijk drank als oorzaak. Pater Theussen was er helemaal niet over te spreken!

Op donderdag 5 juli 1886 vond de eerste steenlegging plaats van de nieuwe, huidige kerk door de Deken, vergezeld van talrijke geestelijken uit de naburige parochies. De kerk is in sobere neogotische stijl door de Utrechtse architect Alfred Tepe gebouwd.

RK Kerk Lobith
Dorpsdijk 51
6915 AC
Lobith
0316-541290