RK Kerk Heilige Martinus Pannerden

RK Heilige Martinuskerk Pannerden

Het is vrijwel zeker dat Pannerden al vóór het jaar 1000 een kerkje bezat. Het eerste kerkje moet een houten gebouwtje zijn geweest, dit was het materiaal dat dicht bij huis te vinden was. Na het jaar 1000 is men overgegaan tot het gebruik van tufsteen waarvan de toren is gebouwd.

St. Martinuskerk Oud-Zevenaar

St. Martinuskerk Oud zevenaar

Deze kerk is vernoemd naar monnik Martinus, welke op ongeveer tachtigjarige leeftijd in 397 na Christus overleed. Martinus is later heilig verklaard en onder andere door zijn enorme onbaatzuchtigheid uitgegroeid tot een van de meest populaire heiligen in de katholieke kerk.

RK Kerk Lobith

RK Kerk Lobith

Op de Markt in Lobith staat nog een kerk: de kerk van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, behorend tot de RK parochie van het Gelders Eiland. Wist u dat deze kerk gebouwd is op de plaats van het verdwenen Tolhuys? En dat er in 1817 een predikant is dood geschoten, omdat men in hem een collaborateur zag?

Ned. Hervormde Kerk Zevenaar

ned hervormde kerk

Het kerkgebouw ligt aan de Markt in het hart van Zevenaar en is in 1999 gerestaureerd. Vanouds staat het kerkgebouw bekend als ‘de hervormde kerk’. In juni 2001 is de naamgeving van de kerk gewijzigd in de ‘Ontmoetingskerk’.

H. Gerardus Majella kerk Spijk

Andreaskerk Spijk

Pas in 1824 werd Spijk, als gevolg van een concordaat dat door Pruisen met de H.Stoel te Rome was gesloten, bij de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Lobith gevoegd. Sindsdien hadden de grote boeren op Spijk, die reeds jaren in de gemeenteraad vertegenwoordigd waren, ook hun plaats in de Lobithse Kerk- en Armbesturen.

St. Martinuskerk Herwen

St. Martinuskerk Herwen

In het verdronken dorp Herwen heeft een kerk gestaan, die moest wijken voor de opdringende Waal. Voor het ontstaan van het huidge dorp Herwen lag het dorp in het gebied dat wij nu kennen als de Bijland. Begin 19e eeuw werd in het huidige Herwen de R.K. Martinuskerk gebouwd.

NH Kerk Aerdt

kerk aerdt

De Nederlands-Hervormde kerk in Aerdt is de oudste van alle keken die het Gelders Eiland rijk is. Haar geschiedenis gaat terug tot in de vroege middelweeuwen. Wist u dat hier zelfs al in 1120 een stenen kerkje stond en dat die kerk gewijd was aan Helena, de moeder van kezier Constantijn de Grote? Later werd op de plaats van die stenen kerk de huidige kerk gebouwd.

Protestantse kerk Lobith

kerk lobith

Op de markt in Lobith staat een monumentaal kerkje uit 1660, vanaf het begin tot heden in gebruik bij de protestanten van Lobith en het aangrenzende Tolkamer.