Gemaal Kandia + Vispassage

Gemaal Kandia

De Pannerdense Waard gaat richting Groessen over in de Kandiadijk, waar zich aan het eind het Gemaal Kandia bevindt. Dit poldergemaal, gebouwd in 1968, maakt deel uit van de dijk die bescherming biedt tegen hoog water in het Pannerdensch Kanaal.

Wijngoed Montferland

wijngoed montferland

Op een steenworp afstand van Kasteel Huis Bergh liggen de wijngaarden van Wijngoed Montferland. Wijnboer Leon Masselink leidt groepen graag rond en laat u kennis maken met het proces van wijnmaken en vertelt u graag over het succes van de Nederlandse wijnbouw.

Meetstation waterkwaliteit

Meetstation waterkwaliteit tuindorp

Het waterkwaliteitsmeetstation (voorheen het RIZA) is een drijvend meetstation op de Rijn.
 In de waterkwaliteitsmeetstations in Tolkamer en in Bimmen aan Duitse zijde wordt 24 uur per etmaal de kwaliteit van het water gemeten, dat via de Rijn ons land binnenstroomt.

Overnachtingshaven Tuindorp

overnachtingshaven tuindorp

Een overnachtingshaven is formeel een haven, die door RijksWaterStaat (RWS) op een aantal plaatsen is ingericht langs de grote rivieren, speciaal bedoeld voor de binnenvaart.

Coupures op ‘t Gelders Eiland

Coupure gesloten Tolkamer

Een coupure, bij dijken ook dijkgat, is in de waterbouwkunde een onderbreking in een waterkering. Als op de plek waar een weg een waterkering kruist een verlaging van de waterkering wordt aangebracht, spreekt men van een coupure. In geval van een calamiteit moet deze plek op de kerende hoogte worden gebracht.

Regelwerk Pannerden

Regelwerk Pannerden

In 2014 heeft Rijkswaterstaat een nieuw regelwerk gebouwd, vlakbij het splitsingspunt van de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Bij hoogwater verdeelt het regelwerk het water vanuit de Rijn in een vaste verdeling over de beide riviertakken.

Zandwinplas Wezendonk

zandwinning verleden

Langs de Lobberdenseweg vindt men de Plas van Wezendonk, een grote zandwinplas met relatief steile oevers die zijn begroeid met ruigte en wilgenbos.

De Tribune

De Tribune

Rijkswaterstaat heeft deze tribune in eigen beheer laten maken, ter gelegenheid van haar 200-jarig bestaan in 1998. Hij kreeg plaats in Tolkamer aan de Europakade: op de plek waar de Rijn Nederland binnenstroomt.