Privacystatement

Dit is de Privacy Policy van Stichting Toeristisch Informatiecentrum Tolkamer ’t Gelders Eiland.nl, hierna te noemen TIC. TIC is gevestigd aan Rijnstraat 18, 6916 BD te Tolkamer , Nederland en e-mail adres info@gelderseiland.nl. TIC is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
In deze Privacy Policy wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens het TIC Bureau verzamelt en gebruikt en wat TIC met de persoonlijke gegevens doet. In het kort:

  • TIC zorgt voor een vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van jouw persoonsgegevens;
  • Je wordt geïnformeerd over het gebruik door TIC van jouw gegevens;
  • Je privacy wordt door ons gewaarborgd.

Deze Privacy Policy geeft slechts het beleid van TIC weer en heeft geen betrekking op sites waarnaar een link is opgenomen naar TIC of www.gelderseiland.nl.

De door jouw verstrekte gegevens

Om een aankoop in de webshop van TIC te kunnen doen hebben we persoons- en facturatiegegevens nodig. Deze worden enkel gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. Deze gegevens worden 4 weken bewaard en daarna geanonimiseerd opgeslagen, of langer als daartoe een wettelijk verplichting bestaat. Als gebruiker van de webshop kun je een account aanmaken bij TIC. Met het account kun je inloggen om jouw bezorg- en facturatiegegevens van de vorige bestelling over te nemen. Je kan een account te allen tijde verwijderen. We kunnen ook gegevens ontvangen via email die gestuurd wordt, of via reacties op social media. TIC gebruikt de verzamelde gegevens om een ontvangen email te kunnen beantwoorden, of als reactie/terugkoppeling op social media.

Als je inschrijft op een activiteit via de website, of telefonische aanmeldt voor een activiteit dan gebruikt TIC je gegevens om je inschrijving te kunnen uitvoeren en om te kunnen controleren hoeveel plaatsen er per activiteit nog beschikbaar zijn.

Betalingen

Bij betalingen verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht. Dit zijn in ieder geval naam, (factuur)adres en eventueel emailadres als zowel overige gegevens om een correcte factuur te sturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening de betaling komt en wie de rekeninghouder is. Facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard zoals de wettelijk administratieplicht verplicht.

Doorgifte van gegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers;
Hosting van onze website via windkracht20.nl
Boekhouder/ Accountant
Mailservers
Telefoondiensten
Betaaldiensten
Bezorgdiensten

Algemeen

Op de website www.gelderseiland.nl vind je informatie over toeristische en recreatieve evenementen en bestemmingen op en rondom het Gelders Eiland. Daarbij is het mogelijk om door te klikken naar de websites van bedrijven en organisaties waar je meer specifieke informatie vindt.

Links

Op de website www.gelderseiland.nl zijn links opgenomen naar websites van lokale vrienden van ’t Gelders Eiland. Daarnaast bevat de website verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. TIC heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Daarom kan TIC geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop die partijen met jou communiceren en/of omgaan met jouw gegevens. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Delen met derden

TIC verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Nieuwsbrieven

Wanneer jij je via deze website aanmeldt voor een nieuwsbrief van TIC, dan ontvang je een bericht ter herbevestiging van jouw aanmelding . Na ontvangst van jouw herbevestiging sturen wij jou de nieuwsbrief periodiek toe tot het moment van afmelding. Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de toezending van de nieuwsbrieven.

Afmelden

Onderaan elke nieuwsbrief staat een link om je voor de nieuwsbrief af te melden.

Cookies

De website www.gelderseiland.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren. Zo kan TIC nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht en vanuit welke regio de bezoekers voor de website komen. TIC kan deze data niet herleiden tot een pc of een individu.

Waarom cookies?

Webpagina’s hebben geen geheugen. Een bezoeker die van pagina naar pagina surft binnen een website wordt door de webserver telkens als een nieuwe bezoeker gezien. Cookies zorgen ervoor dat een website jouw browser blijft herkennen.

Gebruik cookies

………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………

Veiligheid en inzage

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Onze werknemers en vrijwilligers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Jouw toezending van gegevens en de opslag daarvan is beveiligd volgens de huidige gebruikelijke technieken.

Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Wil jij weten welke gegevens wij over jou hebben vastgelegd of wil jij jouw gegevens wijzigen, dan kun je contact opnemen met TIC, info@gelderseiland.nl

Contact opnemen

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van TIC, dan kun je een e-mail sturen naar info@gelderseiland.nl. Wanneer je met ons contact opneemt, dan gebruiken wij jouw gegevens uitsluitend voor het beantwoorden van jouw vraag of om te reageren op jouw opmerking. Daarna worden de gegevens verwijderd. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Privacyverklaring

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u op onze websites kiest te gebruiken.


Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gelderseiland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. TIC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:
Website: www.gelderseiland.nl
Telefoonnummer: 0316-769 024
Bedrijfsadres: Rijnstraat 18, 6916 BD te Tolkamer
Postadres: Rijnstraat 18, 6916 BD te Tolkamer

Beveiliging

TIC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gelderseiland.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op