Skip to content

Romein aan de Bijland

Met deze beeltenis wordt verwezen naar een Romeins Castellum wat rond het begin van de jaartelling in de Bijland heeft gelegen nabij het splitsingspunt van Rijn en Waal.

De Romeinse Veldheer Drusus heeft ter hoogte van dit splitsingspunt een strekdam aangelegd (Dam van Drusus) om daarmee meer water via de Rijn naar zee af te voeren. Dit bewijst dat rond het begin van de jaartelling de romeinen al in staat waren om dergelijke grote waterwerken aan te leggen en deze militair strategisch in te zetten.

De grafzerk van Marcus Mallius die in de jaren dertig is opgebaggerd in de Bijland levert een in steen gebeiteld bewijs dat het Castellum en de dam van Drusus daadwerkelijk hier hebben gelegen. Bij “Carvio ad Molem”. Een kopie van deze belangrijke grafzerk is aan de dijk bij Herwen in het landschap teruggeplaatst.

Romein aan de Bijland
Bijland
Herwen